Biogram dr. inż. Dariusza KLEPACKIEGO

 

Dr inż. Dariusz Klepacki uzyskał stopień mgra inż. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej w 1994 roku. W roku 2004 uzyskał tytuł dra nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Od tego roku zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Zainteresowania naukowe dra Dariusz Klepackiego obejmują szeroko rozumianą kompatybilność elektromagnetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem propagacji sygnałów w liniach transmisyjnych oraz integralności sygnałów w mikroukładach elektronicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 50 artykułów naukowych oraz wykonawcą ponad 40 umów badawczo rozwojowych z przemysłem (w kilku przypadkach pełnił rolę kierownika). Jest recenzentem kilku czasopism naukowych a także członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji.
Dr inż. Dariusz Klepacki jest członkiem IEEE (gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji EMC 027 w kadencji 2018-2019), International Microelectronics And Packaging Society (gdzie od roku 2009 jest Sekretarzem Polskiej Sekcji), ekspertem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha