Biogram dr. hab. Mariana SOIDA

 

Dr hab. Marian Soida, adiunkt w Zakładzie Radoiastronomii i Fizyki Kosmicznej Obserwatorium Astronomicznego UJ. Ur. 13. lutego 1964 w Chorzowie. Od 1983 studia magisterskie na kierunku astronomia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz od 1986 tamże na kierunku informatyka. Po uzyskaniu tytułu magistra astronomii w 1989. zatrudniony w OA UJ, początkowo jako samodzielny astronom, później asystent. Praca doktorska poświęcona obserwacjom pól magnetycznych w galaktykach spiralnych obroniona w 2002. W tym samym roku zatrudniony jako adiunkt w OA UJ. W 2012 roku Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przyznaje stopień doktora habilitowanego w zakresie astronomii na podstawie pracy poświęconej obserwacjom i symulacjom numerycznym pola magnetycznego w środowisku międzygwiazdowym.
Naukowe zainteresowania koncentrują się w obszarze na pograniczu teorii (symulacji numerycznych) i obserwacji namagnesowanej plazmy w środowisku międzygwiazdowym i międzygalaktycznym.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha