Biogram dr hab. Anny BARTKIEWICZ

 

Dr hab. Anna Bartkiewicz adiunkt (od 2007r.) w Katedrze Radioastronomii Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy doktorskiej wykorzystując interferometry radiowe European VLBI Network przeanalizowała struktury przestrzenne emisji maserowej na częstotliwości 6,7 GHz od cząsteczki metanolu CH3OH w obszarach powstawania masywnych gwiazd w Galaktyce odkrywając pierścieniowe obiekty. Używając zaś danych z angielskiego interferometru MERLIN wykonała mapy rozkładu emisji maserowej rodnika OH na częstotliwości 1,6 GHz oraz 4,7 GHz analizujc strukturę pola magentycznego w  obiekcie Cefeusz A. Kontunuuje badania emisji maserowej metanolu w obszarach powstawania masywnych gwiazd ze szczególnym uwzględnieniem struktur pierścieniowych wykorzystując światowe instrumenty radioastronomiczne.
Jest członkiem międzynarodowego zespołu wyznaczającego paralaksy obiektów maserowych i tym samym badającego strukturę Drogi Mlecznej Bar and Spiral Structire Legacy siurvey (BeSSeL):

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha