Biogram prof. dr. hab. inż. Józefa MODELSKIEGO

 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1973), gdzie następnie uzyskał tytuły doktora (1978), doktora habilitowanego (1987) oraz profesora (1994); doktor honoris causa WAT (2011), Politechniki Łódzkiej (2014); w 1976/77 stypendysta Fulbright’a w USA – University of Texas (Austin), Cornell University (Ithaca) oraz COMSAT (Clarksburg); w latach 1986-88 visiting professor w Technische Universität Braunschweig w RFN.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW, profesor zwyczajny PW (od 2002); prace naukowo-badawcze w dziedzinie radiokomunikacji, telewizji, techniki mikrofalowej i antenowej – w tym pionierskie prace w dziedzinie łączności satelitarnej, mikrofalowych modulatorów i przesuwników fazy, rezonatorów dielektrycznych oraz anten ferroelektrycznych; autor lub współautor ponad 300 publikacji, 7 monografii i podręczników oraz 9 patentów; promotor 20 rozpraw doktorskich; wykłady zaproszone i kursy w kilkunastu krajach europejskich, USA, Japonii, Chinach, Indiach oraz na Bliskim Wschodzie; konsultant dla podmiotów gospodarczych w Polsce, USA i Niemczech; Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN; przewodniczący Narodowego Komitetu URSI; przewodniczący uznanych konferencji międzynarodowych, członek rad programowych prestiżowych periodyków, towarzystw naukowych i zawodowych w kraju i za granicą.

Członek Fellow (2000) Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), dyrektor Regionu 8 IEEE (2009-2010); prezydent Microwave Theory and Techniques Society IEEE (2008); obecnie dyrektor-elekt IEEE Division IV. Aktywnie działa w URSI od 1973.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha