Biogram dr. hab. inż. Waldemara SUSKA, prof. WAT

 

Waldemar Susek jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. W 1988r jako podporucznik mgr inż. elektroniki skierowany zostaje do służby w jednostkach wojskowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. W 1995 roku powraca do Wojskowej Akademii Technicznej i rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Radiolokacji na Wydziale Elektroniki.

W 2005r. broni rozprawy doktorskiej pt. „Analiza i badania radiometru mikrofalowego z kompensacją wpływu współczynnika odbicia jako miernika temperatury bezwzględnej” i otrzymuje stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji i specjalności technika mikrofalowa. W 2014r. publikuje monografię habilitacyjną pt. „Zakłócenia i sygnały szumowe w radioelektronice mikrofalowej i uzyskuje stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji i specjalności technika mikrofalowa. Obecnie pracuje w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku profesora WAT. Od 7 lat pełni funkcję kierownika Zakładu Mikrofal IRE WEL WAT. Jest wykładowcą między innymi takich przedmiotów jak: technika mikrofalowa, techniki odbioru sygnałów, odbiorniki radiolokacyjne, odbiorniki telewizji cyfrowej. Zainteresowania naukowe dr. hab. inż. Waldemara Suska, prof. WAT to teoria i technika mikrofalowa, radiometria i termografia mikrofalowa w zastosowaniach medycznych i wojskowych, aktywne podzespoły mikrofalowe oraz techniki i technologie radarów szumowych wykorzystywanych między innymi do obserwacji stref zakrytych dla światła widzialnego i podczerwieni (Through-the-wall detection), jak również szerokopasmowe mikrofalowe detektory mikro-przemieszczeń tzw. micro-Doppler detection.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha