Biogram dr. hab. inż. Marka SUCHAŃSKIEGO, prof. nadzw. WIŁ

 

Dr hab. inż. Marek Suchański, prof. nadzw. WIŁ, urodził się 24.08.1947 roku w Żninie. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektroradiotechnicznym (dzisiaj Elektroniki) w Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.

W latach 1978 i 2013 uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego (również na Wydziale Elektroniki WAT).
W 1970 roku, po ukończeniu studiów, został zatrudniony w Wojskowym Instytucie Łączności gdzie prowadził prace badawcze z obszaru radiokomunikacji, w szczególności z zakresu propagacji fal elektromagnetycznych, w tym w jonosferze. W tym czasie uczestniczył w realizacji i kierował wieloma programami naukowymi zakończonymi w większości wdrożeniem do produkcji i eksploatacji, jak np. Automatyczna Aparatownia Kontroli Częstotliwości, jonosonda KOS itp.
W latach 1991 – 2009 kierował Wojskowym Instytutem Łączności koordynując realizację wielu dużych programów badawczych z zakresu telekomunikacji, których efektem było m.in. wdrożenie do eksploatacji militarnego cyfrowego systemu łączności, grupowych urządzeń utajniających czy komputerów o obniżonym poziomie emisji (tzw. Tempestów). W końcowej fazie pełnienia funkcji dyrektora Instytutu, WIŁ został sklasyfikowany przez MNiSW w kategorii A.
Od 2009 r. kontynuuje w WIŁ działalność naukową w zakresie radiokomunikacji, w szczególności w zakresie dynamicznego zarządzania widmem dla radia kognitywnego.
Dr hab. inż. Marek Suchański jest członkiem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej KEiT PAN, Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN, przedstawicielem Polski w grupie zadaniowej NATO IST-104/RTG-050 „Cognitive Radio In NATO”, grupie roboczej NATO IST ET091 „Electromagnetic Environmental Situational Awarness for NATO”
W 1998 r. podjął się organizacji konferencji naukowej o tematyce dotyczącej militarnych systemów łączności i informatyki, która osiągnęła status wydarzenia międzynarodowego, organizowanego w różnych państwach europejskich.
Jest autorem monografii i około 60 artykułów publikowanych w czasopismach i na konferencjach krajowych i zagranicznych.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha