Biogram prof. dr. hab. inż. Włodzimierza ZIENIUTYCZA

 

Włodzimierz Zieniutycz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie w roku 1973 uzyskał tytuł magistra inżyniera.

W WETI PG, w roku 1981 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2006 stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG . W 1981 roku uzyskał stypendium rządu francuskiego, w ramach którego przebywał  w Institut National des Sciences Apliquées (I.N.S.A) w Rennes, we Francji, a w roku 1984, na zaproszenie Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pracował naukowo  w Laboratoire composants et systhemes pour telecommunications U.A. au CNRS 834,  również w I.N.S.A. w Rennes.  W 1991 roku, w ramach stypendium Instututu Szwedzkiego, pracował naukowo w Department of Network Theory w Chalmers University of Technology w Geteborgu, w Szwecji. Tematyka jego prac badawczych dotyczy opisu polowego zjawisk wypromieniowania ze struktur planarnych i ich wykorzystania w teorii anten, jak również projektowania planarnych anten szerokopasmowych (w tym anten UWB) oraz ich układów zasilania. W. Zieniutycz jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, podręcznika z zakresu teorii anten oraz redaktorem monografii poświęconej antenom o sterowanej wiązce dla techniki radarowej.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha