Biogram prof. dr. hab. inż. Włodzimierza ZIENIUTYCZA

 

Włodzimierz Zieniutycz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie w roku 1973 uzyskał tytuł magistra inżyniera, w roku 1981 – stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2006 stopień doktora habilitowanego. W 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. W 1981 roku uzyskał stypendium rządu francuskiego, w ramach którego przebywał w Institut National des Sciences Apliquées (I.N.S.A) w Rennes, we Francji. W roku 1984, na zaproszenie Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), pracował naukowo w Laboratoire Composants et Systhemes pour Telecommunications U.A. au CNRS 834, również w I.N.S.A. w Rennes. W 1991 roku, w ramach stypendium Instututu Szwedzkiego, pracował naukowo w Department of Network Theory w Chalmers University of Technology w Geteborgu, w Szwecji. Tematyka prac badawczych prof. W. Zieniutycza dotyczy opisu polowego zjawisk wypromieniowania z mikrofalowych struktur planarnych i ich wykorzystania w teorii anten, jak również w projektowaniu planarnych anten szerokopasmowych (w tym anten UWB) oraz ich układów zasilania. W. Zieniutycz jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, podręcznika z zakresu podstaw teorii polowej anten oraz redaktorem monografii poświęconej antenom o sterowanej wiązce stosowanym w technice radarowej.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha