Biogram prof. dr. hab. inż. Andrzeja A. KUCHARSKIEGO

 

Andrzej Antoni Kucharski urodził się w 1964 r. we Wrocławiu. Tytuł magistra inżyniera oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Wrocławskiej, kolejno w latach 1988, 1994 i 2001. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1989-1993 był słuchaczem stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 1993 pracuje na Politechnice Wrocławskiej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji i Teleinformatyki, na Wydziale Elektroniki
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski jest członkiem (Senior Member) the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), w stowarzyszeniach Antennas and Propagation, Micriowave Theory and Techniques oraz Electromagnetics Compatibility, a także członkiem European Association on Antennas and Propagation (EurAAP) i European Microwave Association (EuMA). Jest też członkiem Sekcji Mikrofal i Radiolokacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Prof. Kucharski zajmuje się zastosowaniem równań całkowych do opisu zjawisk związanych z rozpraszaniem pól elektromagnetycznych przez obiekty materialne oraz metodami rozwiązywania tychże równań za pomocą metod numerycznych. Jego działalność naukowa jest związana z teorią anten oraz techniką i metrologią antenową oraz kompatybilnością elektromagnetyczną.
Prof. Kucharski pełni obecnie funkcje kierownika Pracowni Teorii Anten i Elektromagnetyzmu Obliczeniowego Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki, zastępcy kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz prodziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha