Biogram dr. hab. inż. Karola ANISEREWICZA, prof. nadzw. PB

 

Karol Aniserowicz w 1979 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, w 1987 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, a w 2006 r. – doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Od roku 1979 pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest kierownikiem Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą kompatybilności elektromagnetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony odgromowej oraz zastosowania metod numerycznych do analizy pól elektromagnetycznych.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha