W dniu 9 stycznia w budynku Wydziału Elektroniki i technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego.

W czasie spotkania przedstawiono między innymi wyniki oceny Komitetu Narodowego dokonaną przez władze PAN (list w załączeniu – plik pdf)

Omówiono przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego URSI w tym udziału polskich naukowców w Sympozjum Naukowego jakie odbędzie się wraz z nim.
Komitet ustalił, iż w ramach krajowych konferencji naukowych będzie organizował sesje specjalne URSI zamiast Krajowych Sympozjów. Najbliższe sesje będą zorganiowane w ramach KKRRiT w czerwcu 2014 roku. Propagowanie celów statutowych URSI będzie realizowane również na konferencjach organizowanych przez podmioty krajowe nad którymi patronat obejmie Komitet Narodowy.
Zapoznano się z informacjami poszczególnych komisji merytorycznych o prowadzonych aktualnie pracach.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha