W ramach KKRRiT 2014 w dniach 12 i 13 czerwca Komitet Narodowy zorganizował sesje specjalne URSI

Poświęcone:

  • Radiowej diagnostyce najbliższego otoczenia Ziemi,
  • Scalonym systemom akwizycji i przetwarzania danych,
  • Zastosowaniom teledetekcji

W dniu 12 czerwca odbyło się również posiedzenie Komitetu Narodowego poświęconego zarówno omówieniu problemów związanych z bieżącą działalnością jak i przygotowaniom do udziału w Zgromadzeniu Generalnym URSI w Pekinie.
Przedyskutowano stan prac nad przygotowywaną publikacją Białej Księgi Nauk Radiowych oraz zapoznano się z informacjami poszczególnych komisji merytorycznych o prowadzonych aktualnie pracach.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha