W ramach Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji, która odbyła się w dniach 14-16 maja 2012roku w Gdańsku na terenie Politechniki Gdańskiej, odbyło się jednodniowe sympozjum URSI, któremu przewodniczył przewodniczący Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI) prof. dr hab. inż. Józef MODELSKI.

W ramach sesji plenarnej oraz trzech sesji tematycznych zorganizowanych przez Komisje F i J  przedstawiono następujące wystąpienia:

Sympozjum było jednocześnie okazją do przedstawienia uczestnikom obu zgromadzeń celów działalności Komitetu Narodowego URSI, oraz aktualnych uwarunkowań organizacyjnych.

 Sesja plenarna URSI

  • prof. dr hab. Andrzej Kus “Science and Technology Challenge with Radio Astronomy – Place and Role for Poland”

 Sesja 1. Nowe technologie w teledetekcji

 Przew. Krzysztof KULPA

  • Paweł Paprocki:  „Detekcja obiektów nawodnych przez radar pracujący na fali ciągłej”
  • Witold Czarnecki, Mateusz Pasternak, Jerzy Pietrasiński, Andrzej Witczak:  „Zastosowanie radarów penetracji gruntu do detekcji infrastruktury podziemnej”
  • Maciej Smolarczyk, Andrzej Gadoś, Anna Jarzębska, Piotr Cholewa: „Zastosowania radaru SAR do zdalnego monitorowania strefy brzegowej i zjawisk powodziowych”
  • Katarzyna Dąbrowska – Zielińska, Maciej Bartold, Konrad Turlej, Monika Tomaszewska, Martyna Gatkowska, Łukasz Maslikowski, Piotr Samczyński, Piotr Krysik: „Analiza satelitarnych zdjęć mikrofalowych do określenia parametrów roślinno-glebowych”
  • Mateusz Malanowski, Krzysztof Kulpa, Piotr Samczyński, Piotr Krysik: „Zastosowanie sygnałów nadajników komercyjnych do teledetekcji”

Sesja 2 Wszechświat na niskich częstotliwościach radiowych (LOFAR) I

Przewodniczący: Katarzyna OTMIANOWSKA-MAZUR

  • Derek McKay-Bukowski: „LOFAR – The new radio-astronomy paradigm”
  • Andrzej Krankowski: „ Polfar – Polish part of LOFAR’
  • Marian Soida: „Magnetism of galaxies – prospects with LOFAR”
  •  Błażej Nikiel-Wroczyński: „The low frequency Universe as seen by LOFAR”

Sesja 3 Wszechświat na niskich częstotliwościach radiowych (LOFAR) II

Przewodniczący: Katarzyna OTMIANOWSKA-MAZUR

  • Katarzyna Otmianowska-Mazur: „3D numerical simulations of magnetic field evolution in galaxies”
  • Leszek Blaszkiewicz: “Cosmic Maser Emission”
  • Hanna Rothkaehl: “Radio frequency emission in the near-Earth environment”
  • Mariusz Gromadzki: “CBK PAN research plans for LOFAR radio telescope”

Marek Jamrozy: „Radio emission of the active galaxies”

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha