W dniu 27 lutego w Sali Rady WEL odbyło się pierwsze robocze posiedzenie nowej kadencji 13-osobowego Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych  – URSI.
Gości powitał Dziekan WEL prof. M. WNUK przedstawiając krótką charakterystykę Wydziału. Spotkaniu w którym uczestniczyli powołani przez PAN przedstawiciele czołowych polskich ośrodków naukowych, przewodniczył prof.  Józef MODELSKI członek rzeczywisty PAN. Komitet ma za zadanie między innymi inicjować oraz koordynować w Polsce prace naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk radiowych. Stąd też w obszarze jego zainteresowania pojawiają komisje specjalizujące się w problematyce: fal i pól elektromagnetycznych, metrologii elektromagnetycznej, sygnałów i systemów, elektroniki i fotoniki, szumów i zakłóceń elektromagnetycznych, propagacji i detekcji, fal w plaźmie, radioastronomii oraz elektromagnetyźmie w biologii i medycynie.

Jednym z ważnych zadań komitetu jest również propagowanie wiedzy, osiągnięć oraz ludzi, w tym również inicjowanie i propagowanie współpracy międzynarodowej w szczególności z bliźniaczymi strukturami URSI w poszczególnych krajach oraz ich reprezentacją ogólnoświatową.

Stąd też na spotkaniu ustalono plan działania Komitetu, a w nim szereg przedsięwzięć, które mają przyczynić się do realizacji zadań statutowych. O tym na ile plany te uda się zrealizować, już wkrótce będzie można się przekonać się na stronach internetowych, które będą umieszczone na serwerach WAT.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha