• Kolejne posiedzenie Komitetu Narodowego odbyło się w dniu 7 listopada na zaproszenie prof. dr hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w gościnnych obiektach obiektach tego wydziału.
  • Członkowie Komitetu Narodowego zapoznali się z ogólną charakterystyką oraz profilem działalności wydziału, przedstawioną przez prodziekana ds. naukowych dr hab. Mateusza Pasternaka – prof. WAT.
  • W ramach działań organizacyjnych w trakcie spotkania prof. dr hab. inż. Józef Modelski – przewodniczący Komitetu, wręczył po raz pierwszy, zgodnie z zmodyfikowanym Regulaminem Działania Komitetu, akty powołania dla nowo wybranych Zastępców Przewodniczących Komisji – Juniorów. Komitet uzyskał w ten sposób istotne wsparcie osobowe, co powinno przełożyć się na wzrost efektywności działania.
  • W czasie posiedzenia przedyskutowano również przygotowania do organizacji Baltic URSI Sympozium w 2020 roku w Wilnie w ramach MRW-2020. Informację przedstawił przewodniczący tej konferencji prof. Włodzimierz Zieniutycz. Omówiono również przygotowania do udziału w najważniejszym przedsięwzięciu URSI jakim jest Zgromadzenie Generalne w Rzymie w sierpniu 2020 roku.
  • Spotkanie zakończyła wizyta w Laboratoriach Zakładu Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki.


Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha