W czasie BALTIC URSI Symposium organizowanego w ramach MRW2018 przez Komitet Narodowy URSI 15 maja odbyło, się jego formalne posiedzenie.
W ramach spotkania dokonano podsumowania wyników Sympozjum oraz omówiono wyzwania z jakim wiązała się jego organizacja.

Przewodniczący Komitetu Narodowego prof. Józef Modelski przedstawił informację o pracach prezydium Komitetu oraz dokonał wręczenia nominacji dla nowych członków Komitetu. Poinformował również zebranych o prezentacji działalności Komitetu na posiedzeniu Prezydium PAN.

W ramach części naukowej spotkania, wysłuchano bardzo ciekawej prezentacji prof. dr hab. Hanny Rothkaehl z CBK PAN na temat projektu LOFAR. Jest to wręcz wzorcowy przykład wyników niezbędnej międzynarodowej współpracy naukowej w celu osiągnięcia znaczącego postępu w tworzeniu narzędzi służących poznaniu wszechświata i praw nimi rządzących. Przy okazji ludzkość uzyskuje bardzo praktyczną wiedzę, niezbędną w codziennej działalności w wielu obszarach techniki. Cieszy tu istotny, udział polskich naukowców z kilku ośrodków, oraz nie łatwe do uzyskanie wsparcie finansowe polskich władz.

Ze względu na zbliżający się koniec kadencji omówiono również plany dalszego działania Komitetu.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha