W dniach 15-17 maja 2018 roku w Poznaniu odbyło się zorganizowane po raz pierwszy, przez Komitet Narodowy URSI – Baltic URSI Symposium. Konferencja ta, oraz posiadająca wieloletnią tradycję, a przez to i zdecydowanie większą skalę, konferencja MIKON, zostały zorganizowane w ramach Microwave and Radar Week – MRW-2018. Wszelkie informacje o obu wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej http://mrw2018.org/.

Otwarcie Konferencji zaszczyciła swoją obecnością wiceprezes PAN – prof. Elżbieta Frąckowiak.

Debiutująca impreza o założonym lokalnym charakterze miała za zadanie otwarcie drogi do integracji naukowej w obszarach tematycznych jakim zajmuje się URSI z naszymi sąsiadami z rejonu Bałtyku. Jak widać z programu zainteresowanie Konferencją miało szerszy oddźwięk geograficzny.

W konferencji przedstawiono na 17 sesjach plenarnych oraz jednej plakatowej 103 referaty. Większość pochodziła z Polski, a reprezentacjami zagranicznymi były dzieła naszych gości w tym z: Włoch – 3, Rosji -3, Ukrainy -3, Rumunii – 2, Wielkiej Brytanii – 1, Francji 1, Holandii -1, Portugalii -1 i USA – 1.

Tematyka poszczególnych sesji pokazała szerokie spektrum zainteresowań URSI, a wysoki poziom prezentowanych wystąpień udowodnił zaawansowany poziom badań naukowych zarówno w Polskich jak i zagranicznych ośrodkach naukowych. To co najcenniejsze to liczne przykłady dobrej współpracy międzynarodowej.

Oprócz wystąpień uczestnicy Sympozjum mieli również unikalną okazję do odwiedzenia Obserwatorium Geodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Borówcu k. Poznania. Była to okazja do podejrzenia jak pracownicy CBK uczestniczą w systemie nadzoru czasu w skali globalnej ale również na potrzeby naszego kraju, jak laserowo śledzi się satelity, czy też w jaki sposób dzięki projektowi LOFAR i współpracy międzynarodowej można budować systemy obserwacji kosmosu o niespotykanych wcześniej możliwościach. Radiowe narzędzia pomiarowe rozproszone po Europie dają naukowcom ogromne ilości danych umożliwiając obserwację obiektów kosmicznych oraz prowadzenie badań zjawisk fizycznych jakie w nim występują.

Nieodłącznym elementem Sympozjum był konkurs dla młodych naukowców na najlepsze prace. Pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną przez URSI uzyskała Agnieszka Stankiewicz z Politechniki Poznańskiej, za pracę „Influence of OCT Acquisition on Fovea Shape Analysis in the Parameterization Applications”

Komisje G, H i K od swoich sponsorów uzyskały środki na trzy wyróżnienia specjalne za najlepsze prace w ramach tematyki poszczególnych komisji.

Nagrody te otrzymali

Błażej Nikiel-Wroczyński z UJ, Barbara Matyjasiak z CBK, oraz Paweł Wolak z UMK.

Ponadto komisja konkursowa wyróżniła nagrodami honorowymi prace Grigoryja Kuznetsova z Moskiewskiego Instytutu Lotniczego, Krzysztofa Adamskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz Grzegorza Bieszczada z WAT.


Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha