W dniach 14-16 listopada w centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance w ramach Dni Radiolokacji odbyła się 9. Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne objęta tradycyjnie patronatem Komitetu Narodowego URSI. Jej celem jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień technicznych z dziedziny systemów radioelektronicznych a także zacieśnianie współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi, jednostkami badawczo- rozwojowymi oraz krajowym przemysłem.
Zakres tematyka tegorocznej konferencji obejmował następujące obszary tematyczne.

 • Akustyka i akustoelektronika
 • Anteny i mikrofale
 • Wykorzystanie BSL i obrona przed ich nieuprawnionym użyciem
 • Elektronika biomedyczna
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Optoelektronika
 • Przetwarzanie sygnałów i danych w urządzeniach i systemach radioelektronicznych
 • Radiolokacja
 • Radionawigacja
 • Radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych
 • Urządzenia i systemy specjalne

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wygłoszone zostało 63 referaty zgłoszone przez przedstawicieli polskich uczelni, ośrodków naukowych i technicznych w tym m.in. Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PIT-RADWAR S.A. oraz przedstawiciele innych firm i instytucji. W konferencji wzięli udział również goście z Włoch oraz Izraela.
Jak co roku, Konferencji towarzyszył konkurs dla młodych naukowców. W konkursie tym zostały przyznane 3 nagrody i jedno wyróżnienie.
Pierwszą nagrodę za referat „ Współczesne układy FPGA w zastosowaniach radiolokacyjnych na przykładzie modułu filtru dopasowanego” zdobył Michał KNIOŁA z Wojskowej Akademii Technicznej.
Drugą nagrodę za referat: „ Wybrane zagadnienia projektowania bojowych bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro” otrzymał Michał KUC z Wojskowego Instytutu Uzbrojenia.
Trzecie miejsce zajął Marcin GÓRALCZYK z Politechniki Warszawskiej za prezentację tematu „Stan technologii mikrofalowych elementów z azotku galu”.
Pracą wyróżnioną był referat Pawła BRZOSKIEGO z firmy GMV Innovation Solutions zatytułowany: „Pozycjonowanie względne z wykorzystaniem GNSS dla misji Proba-3”.
Organizatorami Dni Radiolokacji byli: PIT-RADWAR S.A., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Departament Polityki Zbrojeniowej MON.

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha