W dniu 24 kwietnia, zmarł prof. dr hab. Andrzej Wernik, profesor fizyki w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, wieloletni działacz Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.

W latach 1999-2005 wiceprezydent URSI, przewodniczący komisji G – Propagacji fal radiowych w jonosferze. Przez wiele lat był również przewodniczącym komisji F – Fal w plaźmie w Komitecie Narodowym URSI. Aktualnie był honorowym przewodniczącym komisji G Komitetu Narodowego URSI.

Prof. Wernik zajmował się badaniami propagacji fal radiowych w jonosferze, propagacji fal radiowych w stochastycznych niejednorodnych środowiskach, fizyki jonosfery, turbulencji plazmy jonosferycznej, fal akustyczno-grawitacyjnych w górnych warstwach atmosfery, oraz metodami analizy danych.
Wybitny naukowiec, nauczyciel kilku pokoleń naukowców z całego świata w dziedzinie fizyki. Był również nieocenionym autorytetem w zakresie etyki i relacji międzyludzkich.

Cześć jego pamięci!

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha