W dniu 27 lutego w Sali Rady WEL odbyło się pierwsze robocze posiedzenie nowej kadencji 13-osobowego Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych  – URSI.
Gości powitał Dziekan WEL prof. M. WNUK przedstawiając krótką charakterystykę Wydziału. Spotkaniu w którym uczestniczyli powołani przez PAN przedstawiciele czołowych polskich ośrodków naukowych, przewodniczył prof.  Józef MODELSKI członek rzeczywisty PAN. Komitet ma za zadanie między innymi inicjować oraz koordynować w Polsce prace naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk radiowych. Stąd też w obszarze jego zainteresowania pojawiają komisje specjalizujące się w problematyce: fal i pól elektromagnetycznych, metrologii elektromagnetycznej, sygnałów i systemów, elektroniki i fotoniki, szumów i zakłóceń elektromagnetycznych, propagacji i detekcji, fal w plaźmie, radioastronomii oraz elektromagnetyźmie w biologii i medycynie.

Jednym z ważnych zadań komitetu jest również propagowanie wiedzy, osiągnięć oraz ludzi, w tym również inicjowanie i propagowanie współpracy międzynarodowej w szczególności z bliźniaczymi strukturami URSI w poszczególnych krajach oraz ich reprezentacją ogólnoświatową.

Stąd też na spotkaniu ustalono plan działania Komitetu, a w nim szereg przedsięwzięć, które mają przyczynić się do realizacji zadań statutowych. O tym na ile plany te uda się zrealizować, już wkrótce będzie można się przekonać się na stronach internetowych, które będą umieszczone na serwerach WAT.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha