ursi

 

W dniach 14-16 listopada w centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance w ramach Dni Radiolokacji odbyła się 9. Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne objęta tradycyjnie patronatem Komitetu Narodowego URSI. Jej celem jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień technicznych z dziedziny systemów radioelektronicznych a także zacieśnianie współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami naukowymi, jednostkami badawczo- rozwojowymi oraz krajowym przemysłem.
Zakres tematyka tegorocznej konferencji obejmował następujące obszary tematyczne.

 • Akustyka i akustoelektronika
 • Anteny i mikrofale
 • Wykorzystanie BSL i obrona przed ich nieuprawnionym użyciem
 • Elektronika biomedyczna
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Optoelektronika
 • Przetwarzanie sygnałów i danych w urządzeniach i systemach radioelektronicznych
 • Radiolokacja
 • Radionawigacja
 • Radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych
 • Urządzenia i systemy specjalne Continue reading »

Zgromadzenie Generalne URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 262017
 W dniach 20-26 sierpnia 2017 roku w Montrealu odbyło się Zgromadzenie Generalne URSI. Jest ono tradycyjnie organizowane w cyklu 3 letnim i jest połączone z kongresem naukowym pod wspólną nazwą General Assembly and Scientific Symposium (GASS).

Polski Komitet Narodowy jako oficjalny przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk był reprezentowany przez: prof. dr hab. inż. Józefa MODELSKIEGO – przewodniczącego Komitetu, oraz dr inż. Andrzeja WITCZAKA – sekretarza Komitetu.

 • Spotkania robocze Komisji Naukowych,
 • Spotkanie Komitetów Narodowych z krajów członkowskich URSI z obszaru Europy.
 • Działalność promująca kandydaturę Warszawy jako miejsca organizacji kolejnego Zgromadzenia Generalnego w 2020 roku.

W ramach Zgromadzenia Generalnego odbyły się posiedzenia robocze Rady URSI, w których uczestniczyli przedstawiciele Komitetów Narodowych, przewodniczący 10 Komisji Naukowych oraz władze URSI. Continue reading »

URSI AP-RASC 2016

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
mar 042016
 

W dniach 21-25 kwietnia w Seulu odbędzie się Konferencja URSI rejonu Azji i Pacyfiku.
Szczegóły dostępne na stronie aprasc2016.org

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
lut 272016
 

W dniu 26 lutego  br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego URSI. Członkowie Komitetu minutą ciszy uczcili pamięć Ś.P. prof. dr hab. Andrzeja WIERNIKA, honorowego przewodniczącego komisji G oraz wieloletniego działacza URSI zarówno w kraju jak i na szczeblu międzynarodowym.
W czasie posiedzenia omówiono aktualne problemy pracy poszczególnych Komisji i ich plany działania w 2016 roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się liczne konferencje objęte patronatem Komitetu Narodowego URSI. W tym obszarze tematycznym mieściła się dyskusja zainicjowana przez prof. J. MODELSKIEGO o organizacji w 2018 roku Sympozjum URSI w Poznaniu w połączeniu organizacyjnym z konferencją MIKON-2018.  Złożone deklaracje przez poszczególne Komisji dają dużą szansę na pomyślne zorganizowanie takiego wydarzenia naukowego. Finalna decyzja będzie podjęta już wkrótce a pierwsze zadania zostały podzielone wśród członków Komitetu. W czasie posiedzenia komisja przegłosowała również kandydaturę prof. dr hab. inż. Andrzeja NAPIERALSKIEGO – przewodniczącego Komisji D,  na wakującą funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Narodowego URSI. Sprawy organizacyjne dopełniły porządku dnia.

paź 052015
 
Pod patronatem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych w ramach Dni Radiolokacji odbywa się

8. KONFERENCJA NAUKOWA

URZĄDZENIA I SYSTEMY
RADIOELEKRONICZNE

UiSR’2015

Jachranka
27-29 października 2015

ORGANIZATORZY DNI RADIOLOKACJI

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • PIT-RADWAR S.A.
 • Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

PARTNER NAUKOWY 8 KONFERENCJI UiSR

 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
KONFERENCJA ORGANIZOWANA POD PATRONATEM
 • Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
  oraz
 • Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych
PATRON MEDIALNY
 • Elektronika, Konstrukcje –Technologie – Zastosowania
 • Przegląd Telekomunikacyjny

ZAPRASZAMY – Informacje na stronach www.dniradiolokacji.pl

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Wernik

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
kwi 252015
 


W dniu 24 kwietnia, zmarł prof. dr hab. Andrzej Wernik, profesor fizyki w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, wieloletni działacz Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.

W latach 1999-2005 wiceprezydent URSI, przewodniczący komisji G – Propagacji fal radiowych w jonosferze. Przez wiele lat był również przewodniczącym komisji F – Fal w plaźmie w Komitecie Narodowym URSI. Aktualnie był honorowym przewodniczącym komisji G Komitetu Narodowego URSI.

Prof. Wernik zajmował się badaniami propagacji fal radiowych w jonosferze, propagacji fal radiowych w stochastycznych niejednorodnych środowiskach, fizyki jonosfery, turbulencji plazmy jonosferycznej, fal akustyczno-grawitacyjnych w górnych warstwach atmosfery, oraz metodami analizy danych.
Wybitny naukowiec, nauczyciel kilku pokoleń naukowców z całego świata w dziedzinie fizyki. Był również nieocenionym autorytetem w zakresie etyki i relacji międzyludzkich.

Cześć jego pamięci!

Zgromadzenie Ogólne URSI w Pekinie

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 162014
 W dniach 16-23 sierpnia w Pekinie odbyło się, organizowane w cyklu trzyletnim, 31 Zgromadzenie Ogólne URSI.

Było ono zarówno spotkaniem organizacyjnym jak i dużym Sympozjum Naukowym. W spotkaniu uczestniczyło około 1000 naukowców z 50 krajów.

Zgromadzenie Ogólne dokonało wyboru nowych władz na kadencje 2015-2017. Nowym Prezydenta URSI został prof. Paul Cannon z Wielkiej Brytanii, Sekretarzem Generalnym został prof. Paul Lagasse z Belgii, Wiceprezydentami są prof. Subra Ananthakrishnan z Indii, prof. Makoto Ando z Japonii, prof. Yahia M.M. Antar z Kanady oraz prof. Umran S. Inan z USA.
Przewodniczącą Komisji G – “Propagacja fal radiowych w jonosferze” została prof. Iwona Stanisławska z Centrum badań Kosmicznych PAN. Gratulujemy Pani Profesor zaszczytnego wyboru i życzymy samych sukcesów w kierowaniu tym obszarem działalności URSI.
Pełna lista nowych władz dostępna jest http://www.ursi.org/en/ursi_structure.asp

W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 5 członków Komitetu Narodowego tj: prof. Józef Modelski – przewodniczący Komitetu, prof. Michał Mrozowski, – przewodniczący Komisji B, prof. Iwona Stanisławska – przewodnicząca Komisji G, prof. Katarzyna Otmianowska-Mazur – przewodnicząca Komisji J oraz prof. Hanna Rothkaehl – wiceprzewodnicząca Komisji H.
Warto podkreślić iż w Sympozjum uczestniczyło również dwoje młodych polskich naukowców, którzy na ten cel otrzymali granty specjalne URSI – byli to L. Szydłowski – doktorant z Politechniki Gdańskiej, oraz O. Poliuga – doktorantka z CBK.
W trakcie Sympozjum z Polski zaprezentowano 18 referatów, w tym 4 zaproszone: prof. H. Bogucka (PP), prof. H.Rothkaehl (CBK), prof. I.Stanisławska (CBK), prof. R. Strużak (PWr.). Polacy przewodniczyli 5 sesjom naukowym.
Kolejne Zgromadzenie Ogólne zaplanowano do realizacji w Montrealu w 2017 roku.
Pojawiła się również propozycja realizacji Zgromadzenia Euro-Atlantyckiego URSI – 18-22 maja 2015, Gran Canaria – szczegóły URSI AT-RASC 2015 dostępne http://www.at-rasc.com

 


 

W ramach KKRRiT 2014 w dniach 12 i 13 czerwca Komitet Narodowy zorganizował sesje specjalne URSI

Poświęcone:

 • Radiowej diagnostyce najbliższego otoczenia Ziemi,
 • Scalonym systemom akwizycji i przetwarzania danych,
 • Zastosowaniom teledetekcji

W dniu 12 czerwca odbyło się również posiedzenie Komitetu Narodowego poświęconego zarówno omówieniu problemów związanych z bieżącą działalnością jak i przygotowaniom do udziału w Zgromadzeniu Generalnym URSI w Pekinie.
Przedyskutowano stan prac nad przygotowywaną publikacją Białej Księgi Nauk Radiowych oraz zapoznano się z informacjami poszczególnych komisji merytorycznych o prowadzonych aktualnie pracach.

Posiedzenie Komitetu Narodowego w PW

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sty 092014
 

W dniu 9 stycznia w budynku Wydziału Elektroniki i technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego.

W czasie spotkania przedstawiono między innymi wyniki oceny Komitetu Narodowego dokonaną przez władze PAN (list w załączeniu – plik pdf)

Omówiono przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego URSI w tym udziału polskich naukowców w Sympozjum Naukowego jakie odbędzie się wraz z nim.
Komitet ustalił, iż w ramach krajowych konferencji naukowych będzie organizował sesje specjalne URSI zamiast Krajowych Sympozjów. Najbliższe sesje będą zorganiowane w ramach KKRRiT w czerwcu 2014 roku. Propagowanie celów statutowych URSI będzie realizowane również na konferencjach organizowanych przez podmioty krajowe nad którymi patronat obejmie Komitet Narodowy.
Zapoznano się z informacjami poszczególnych komisji merytorycznych o prowadzonych aktualnie pracach.

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 222013
 

W dniu 9 lipca br. , w warszawskiej siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyło się posiedzenie Komitetu Narodowego URSI. Członkowie Komitetu mieli okazję wysłuchać informacji prof. dr hab. Iwony Stanisławskiej – z-cy dyrektora CBK (i przewodniczącej komisji G Komitetu) o osiągnięciach i stanie aktualnie prowadzonych prac naukowych.

 

W części organizacyjnej przedyskutowano między innymi:

 • przygotowania do Zgromadzenia Generalnego URSI, które planowane jest w 2014 roku w Pekinie;
 • przygotowanie wniosków o wyróżnienia URSI dla polskich naukowców;
 • przygotowania monografii na temat stanu nauk o radiu w Polsce;
 • organizacji sesji URSI na konferencjach krajowych;
 • rozpatrzenia wniosków o objęciem Patronatem Honorowym Komitetu Narodowego konferencji naukowych z obszaru zainteresowań URSI;
 • inne sprawy organizacyjne.

W czasie posiedzenia przyjęto również Regulamin Pracy Komitetu.
Przewodniczący Komitetu prof. J. MODELSKI wręczył akty powołania, ostatniej grupie zastępców przewodniczących komisji, życząc im sukcesów w pracy na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej w obszarze nauk o radiu. Nazwiska wiceprzewodniczących dostępne są na stronie internetowej.
Poszczególne komisje dokonały prezentacji tematyki podejmowanej w swoich działaniach w ciągu ostatniego półrocza oraz plany na najbliższy okres.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha