Posiedzenie Komitetu Narodowego

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
gru 152020
 

W dniu 15 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie w 2020 roku Komitetu Narodowego.
W związku z pandemią odbyło się ono w trybie zdalnym.

Jak to zwykle bywa pod koniec roku było ono okazją do podsumowań wyników pracy w mijającym, a jednocześnie niezwykle trudnym dla wszystkich roku. Podsumowano wnioski z organizacji największego przedsięwzięcia jakim było 2 Bałtyckie Sympozjum URSI. Nie wszystko udało się tak jak było wcześniej zaplanowane, ale uwzględniając sytuację uznano to wydarzenie za sukces choć ograniczony.
Oprócz informacji o sprawach organizacyjnych istotną częścią spotkania była wymiana informacji o aktywnościach poszczególnych Komisji.
Przypomniano również, iż licząc na korzystny rozwój walki z pandemią przygotowujemy się do najważniejszego wydarzenia jakim w URSI jest Zgromadzenia Generalne GASS 2021, które w połączeniu z Sympozjum Naukowym ma odbyć się w sierpniu w Rzymie.
Zainicjowano również dyskusję w kilku kluczowych sprawach związanych z zamierzeniami Polskiego Komitetu Narodowego na kolejne lata.
Na koniec spotkania przewodniczący Komitetu prof. Jozef Modelski złożył wszystkim członkom komitetu życzenia świąteczne z prośbą o ich przekazanie do wszystkich osób angażujących się w działania URSI.

Baltic URSI Symposium

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
paź 202020
 

W dniach 5-7 października 2020 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się 2nd Baltic URSI Symposium, które było jednym z czterech wydarzeń w ramach Microwave and Radar Week – MRW 2020.

W ramach sympozjum zorganizowano 9 sesji tematycznych, na których zaprezentowano 43 referaty. W związku z sytuacją epidemiczną konferencja przyjęła formę hybrydową, tj. wystąpienia prelegentów odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Mimo niecodziennej formy sympozjum poziom prezentowanych referatów oraz toczących się dyskusji oceniono jako wysoki.

Przeprowadzono również konkurs na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego naukowca.
Nagrodzone zostały następujące osoby:

 • inż. Michał Baranowski z Politechniki Gdańskiej, który otrzymał nagrodę główną;
 • dr inż. Aleksandra Woszczyk z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, która otrzymała nagrodę specjalną;
 • mgr inż. Alicja Olejniczak z Politechniki Gdańskiej, która otrzymała wyróżnienie;
 • mgr inż. Marcin Kołakowski z Politechniki Warszawskiej, który otrzymał wyróżnienie.

Wręczenie dyplomów nastąpiło na uroczystej sesji kończącej Microwave and Radar Week MRW 2020.

Pandemia COVID -19

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 302020
 

 

Pandemia COVID -19 przesunęła organizowany również z udziałem Komitetu Narodowego URSI BALTIC URSI Symposium.

Wydarzenie to jest częścią MICROWAVE & RADAR WEEK

Planowana w czerwcu br. w Wilnie została zawieszona ze względów epidemiologicznych. Po ich ograniczeniu planowana realizacja w zmodyfikowanej formie w dniach 6-7 października w Warszawie.

Szczegóły na stronie https://mrw2020.org/ursi/

Doktor Honoris Causa

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 272020
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej NAPIERALSKI

– Wiceprzewodniczący Komitetu Narodowego URSI
– Przewodniczący Komisji D: Elektroniki Fotoniki Komitetu Narodowego URSI

Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Serdeczne gratulacje


Gratulacje

 

 

 

 

<< kliknij by powiększyć <<

Z głębokim żalem zawiadamiamy…

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sie 142020
 

13 sierpnia 2020 r. odszedł od nas

Ś.P.
prof. dr hab. inż. Stefan Ludwik Hahn

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

wybitny uczony i zasłużony nauczyciel akademicki, absolwent i wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej o uznanym dorobku naukowym i pozycji krajowej i międzynarodowej w obszarze nauk radiowych oraz teorii sygnałów.
W czasie II Wojny Swiatowej był żołnierzem Służby Łączności AK.

Wieloletni przewodniczący Komitetu Narodowego URSI (1990-2010) a od 2015 roku jego Honorowy Przewodniczący.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 20. sierpnia b.r. o godzinie 14.00
w kościele pod wezwaniem św. Jozefata, ul. Powązkowska 90

(Cmentarz Komunalny (dawny Wojskowy).

Rodzina zamarłego prosi o nie przynoszenie kwiatów, a w zamian prosi o wpłaty na hospicjum.

 

Szanowni Państwo,

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Katarzyny Otmianowskiej-Mazur. Pani Profesor Katarzyna Otmianowska-Mazur była dla naszego środowiska Osobą wyjątkową. Z Jej odejściem tracimy nie tylko wybitnego uczonego i autorytet w dziedzinie radioastronomii, ale przede wszystkim serdeczną Koleżankę i szanowanego Nauczyciela Akademickiego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego pożegnanie prof. Katarzyny Otmianowskiej-Mazur odbędzie się w najbliższą sobotę 18. lipca. Rozpocznie się mszą żałobną o g. 14:00, w kościele parafialnym w Bibicach pod Krakowem.
Trasmisja będzie również online poprzez stronę FB parafii:
www.facebook.com/BibiceParafiaPwMatkiBozejNieustajacejPomocy

Posiedzenie Komitetu Narodowego

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
lis 072019
 
 • Kolejne posiedzenie Komitetu Narodowego odbyło się w dniu 7 listopada na zaproszenie prof. dr hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w gościnnych obiektach obiektach tego wydziału.
 • Członkowie Komitetu Narodowego zapoznali się z ogólną charakterystyką oraz profilem działalności wydziału, przedstawioną przez prodziekana ds. naukowych dr hab. Mateusza Pasternaka – prof. WAT.
 • W ramach działań organizacyjnych w trakcie spotkania prof. dr hab. inż. Józef Modelski – przewodniczący Komitetu, wręczył po raz pierwszy, zgodnie z zmodyfikowanym Regulaminem Działania Komitetu, akty powołania dla nowo wybranych Zastępców Przewodniczących Komisji – Juniorów. Komitet uzyskał w ten sposób istotne wsparcie osobowe, co powinno przełożyć się na wzrost efektywności działania.
 • W czasie posiedzenia przedyskutowano również przygotowania do organizacji Baltic URSI Sympozium w 2020 roku w Wilnie w ramach MRW-2020. Informację przedstawił przewodniczący tej konferencji prof. Włodzimierz Zieniutycz. Omówiono również przygotowania do udziału w najważniejszym przedsięwzięciu URSI jakim jest Zgromadzenie Generalne w Rzymie w sierpniu 2020 roku.
 • Spotkanie zakończyła wizyta w Laboratoriach Zakładu Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki.


U.R.S.I. – 2020 Baltic Symposium

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
paź 142019
 

 

Polski Komitet Narodowy URSI organizuje w Wilnie
w dniach 19-21 maja 2020 roku drugą edycję „Baltic URSI Symposium”
– do udziału w którym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Sympozjum jest organizowane wraz z konferencjami MIKON oraz IRS – International Radar Symposium
w ramach Microwave and Radar Week.

Wszelkie szczegóły organizacyjne dostępne są na stronach MRW.

https://www.mrw2020.org/ursi/

sie 302019
 


XXXIII Zgromadzenie Generalne i Sympozjum Naukowe (GASS) Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych
29.VIII – 5.IX 2020
Sapienza University Campus, Rome, Italy  

Zapraszamy  do zapoznania się z szczegółami
https://www.ursi2020.org/

 

Komitet Narodowy na wniosek organizatorów objął patronatem honorowym niżej wymienione Konferencje i Seminaria do uczestnictwa w których zaprasza wszystkie osoby zainteresowane ich tematyką.

 1. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2019 (Wrocław)
 2. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, KSTiT 2019 (Wrocław)
 3. Warsztaty EMC, XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, 2019 (Wrocław)
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha