Szanowni Państwo,

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Katarzyny Otmianowskiej-Mazur. Pani Profesor Katarzyna Otmianowska-Mazur była dla naszego środowiska Osobą wyjątkową. Z Jej odejściem tracimy nie tylko wybitnego uczonego i autorytet w dziedzinie radioastronomii, ale przede wszystkim serdeczną Koleżankę i szanowanego Nauczyciela Akademickiego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego pożegnanie prof. Katarzyny Otmianowskiej-Mazur odbędzie się w najbliższą sobotę 18. lipca. Rozpocznie się mszą żałobną o g. 14:00, w kościele parafialnym w Bibicach pod Krakowem.
Trasmisja będzie również online poprzez stronę FB parafii:
www.facebook.com/BibiceParafiaPwMatkiBozejNieustajacejPomocy

Posiedzenie Komitetu Narodowego

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
lis 072019
 
 • Kolejne posiedzenie Komitetu Narodowego odbyło się w dniu 7 listopada na zaproszenie prof. dr hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w gościnnych obiektach obiektach tego wydziału.
 • Członkowie Komitetu Narodowego zapoznali się z ogólną charakterystyką oraz profilem działalności wydziału, przedstawioną przez prodziekana ds. naukowych dr hab. Mateusza Pasternaka – prof. WAT.
 • W ramach działań organizacyjnych w trakcie spotkania prof. dr hab. inż. Józef Modelski – przewodniczący Komitetu, wręczył po raz pierwszy, zgodnie z zmodyfikowanym Regulaminem Działania Komitetu, akty powołania dla nowo wybranych Zastępców Przewodniczących Komisji – Juniorów. Komitet uzyskał w ten sposób istotne wsparcie osobowe, co powinno przełożyć się na wzrost efektywności działania.
 • W czasie posiedzenia przedyskutowano również przygotowania do organizacji Baltic URSI Sympozium w 2020 roku w Wilnie w ramach MRW-2020. Informację przedstawił przewodniczący tej konferencji prof. Włodzimierz Zieniutycz. Omówiono również przygotowania do udziału w najważniejszym przedsięwzięciu URSI jakim jest Zgromadzenie Generalne w Rzymie w sierpniu 2020 roku.
 • Spotkanie zakończyła wizyta w Laboratoriach Zakładu Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki.


U.R.S.I. – 2020 Baltic Symposium

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
paź 142019
 

 

Polski Komitet Narodowy URSI organizuje w Wilnie
w dniach 19-21 maja 2020 roku drugą edycję „Baltic URSI Symposium”
– do udziału w którym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Sympozjum jest organizowane wraz z konferencjami MIKON oraz IRS – International Radar Symposium
w ramach Microwave and Radar Week.

Wszelkie szczegóły organizacyjne dostępne są na stronach MRW.

https://www.mrw2020.org/ursi/

sie 302019
 


XXXIII Zgromadzenie Generalne i Sympozjum Naukowe (GASS) Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych
29.VIII – 5.IX 2020
Sapienza University Campus, Rome, Italy  

Zapraszamy  do zapoznania się z szczegółami
https://www.ursi2020.org/

 

Komitet Narodowy na wniosek organizatorów objął patronatem honorowym niżej wymienione Konferencje i Seminaria do uczestnictwa w których zaprasza wszystkie osoby zainteresowane ich tematyką.

 1. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2019 (Wrocław)
 2. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, KSTiT 2019 (Wrocław)
 3. Warsztaty EMC, XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, 2019 (Wrocław)
 

W dniu 28 marca 2019 roku w gościnnych progach Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Narodowego na lata 2019-2022.
Uczestników powitał prof. Tomasz STONECKI – dyrektor ISE. Posiedzeniu przewodniczył prof. Józef Modelski – przewodniczący komitetu narodowego.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością prof. Antoni ROGALSKI – Dziekan Wydziału IV, Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydział ten sprawuje w aktualnej kadencji nadzór nad działalnością Komitetu Narodowego URSI.
Prof. Rogalski poinformował o zmianach w PAN wynikających ze zmian ustawowych, oraz wynikających z tego kierunkach prac prezydium PAN.
Dziekan Wydziału IV wręczył podziękowania ustępującym członkom Komitetu Narodowego kadencji 2015-2018 a także wręczył nominacje na kolejną kadencję. Lista nowo powołanych członków znajduje się w zakładce Informacje Ogólne Aktualna Struktura.
Komitet Podjął uchwałę o zmianie regulaminu działania Komitetu Narodowego – który poza zmianami formalnymi wynikającymi ze zmian podległości w strukturach PAN przewiduje również poszerzenie składu Komitetu o przedstawicieli młodego pokolenia naukowców.
Komitet przedyskutował również informacje o organizacji kilku konferencji naukowych pod patronatem KN URSI oraz współorganizowanych przez Komitet Narodowy.
W części merytorycznej prof. Witold Pleskacz – wice przewodniczący komisji D Elektroniki i Fotoniki przedstawił wykład nt. „Miniaturowy system do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo”.

U.R.S.I. – 2018 Baltic Symposium

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
maj 182018
 

 

W dniach 15-17 maja 2018 roku w Poznaniu odbyło się zorganizowane po raz pierwszy, przez Komitet Narodowy URSI – Baltic URSI Symposium. Konferencja ta, oraz posiadająca wieloletnią tradycję, a przez to i zdecydowanie większą skalę, konferencja MIKON, zostały zorganizowane w ramach Microwave and Radar Week – MRW-2018. Wszelkie informacje o obu wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej http://mrw2018.org/.

Otwarcie Konferencji zaszczyciła swoją obecnością wiceprezes PAN – prof. Elżbieta Frąckowiak.

Debiutująca impreza o założonym lokalnym charakterze miała za zadanie otwarcie drogi do integracji naukowej w obszarach tematycznych jakim zajmuje się URSI z naszymi sąsiadami z rejonu Bałtyku. Jak widać z programu zainteresowanie Konferencją miało szerszy oddźwięk geograficzny. Continue reading »

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
maj 152018
 

W czasie BALTIC URSI Symposium organizowanego w ramach MRW2018 przez Komitet Narodowy URSI 15 maja odbyło, się jego formalne posiedzenie.
W ramach spotkania dokonano podsumowania wyników Sympozjum oraz omówiono wyzwania z jakim wiązała się jego organizacja.

Przewodniczący Komitetu Narodowego prof. Józef Modelski przedstawił informację o pracach prezydium Komitetu oraz dokonał wręczenia nominacji dla nowych członków Komitetu. Poinformował również zebranych o prezentacji działalności Komitetu na posiedzeniu Prezydium PAN.

W ramach części naukowej spotkania, wysłuchano bardzo ciekawej prezentacji prof. dr hab. Hanny Rothkaehl z CBK PAN na temat projektu LOFAR. Jest to wręcz wzorcowy przykład wyników niezbędnej międzynarodowej współpracy naukowej w celu osiągnięcia znaczącego postępu w tworzeniu narzędzi służących poznaniu wszechświata i praw nimi rządzących. Przy okazji ludzkość uzyskuje bardzo praktyczną wiedzę, niezbędną w codziennej działalności w wielu obszarach techniki. Cieszy tu istotny, udział polskich naukowców z kilku ośrodków, oraz nie łatwe do uzyskanie wsparcie finansowe polskich władz.

Ze względu na zbliżający się koniec kadencji omówiono również plany dalszego działania Komitetu.

Microwave and Radar Week 2018

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
sty 082018
 


W dniach 14-17 maja w Poznaniu w ramach
MICROWAVE and RADAR WEEK 2018  

Komitet Narodowy URSI organizuje międzynarodowe sympozjum naukowe.
2018 Baltic URSI Symposium  

Tematyka Sympozjum obejmuje wszystkie obszary aktywności URSI.

Serdecznie Zapraszamy
Szczegóły dostępne na stronie www.mrw2018.org

Posiedzenie Komitetu Narodowego URSI

 Aktualności  Komentowanie nie jest możliwe
lis 172017
 

W dniu 17 listopada odbyło się robocze posiedzenie Komitetu Narodowego.
Głównymi tematami spotkania były:

 • Informacje i wnioski wynikające z udziału delegacji Komitetu w Zgromadzeniu Generalnym URSI w Montrealu;
 • Sprawy organizacyjne Sympozjum URSI organizowanego w dniach 14-17 maja w Poznaniu w ramach Microwave and Radar Week;
 • Zmiany w składzie Komitetu Narodowego;
 • Sprawy bieżące i organizacyjne.
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha